Ettevõte

Pank peab olema fintech ettevõte, muidu ta ei jää ellu

4 minuti lugemine

Aastaid tagasi oli panganduses elu lihtsam. Kui klient soovis mõnda toodet – finantseerimist, makseid, investeerimisteenuseid vms, siis tuli tal tulla panka. Halvemal juhul otseses mõttes füüsiliselt kohale, paremal juhul helistada. Hiljem läks natuke lihtsamaks – mõned asjad sai tehtud online-is. Point oli lihtne, kliendil oli vaja ja ainult pangast sai.

Tänapäeval see maailm õnneks (või kahjuks, oleneb, kelle vaatenurgast vaadata) enam nii lihtne ei ole. Väikeseid tegijaid turul, kes rahuldavad kliendi vajadusi mingis pangandusega seotud teemas, on palju – sadu, ilmselt tuhandeid.

Nad pakuvad tavaliselt väikest osa teenusest, mida suudab tavaliselt pakkuda ka traditsiooniline pank. Vahe on selles, et nad teevad seda üldiselt paremini – kiiremini, mugavamalt, odavamalt, lihtsamalt vms. Neid väikesed tegijaid nimetatakse fintech-ideks ehk finantstehnoloogia ettevõteteks.

Fintechid on ettevõtted, kes tegelevad finantsvaldkonnas ja arendavad finatstooteid, aga kelle äri eksisteerimist võimaldab ja juhib tehnoloogia. Kaasaegne tehnoloogia võimaldab neil pakkuda klientidele paremaid ja uudsemaid lahendusi. Enamik fintech-e pole pangad ja neist ei saa pangad arvatavasti kunagi. Kuid vastupidine pole mitte ainult võimalik, vaid usun, et ajas edasi liikudes isegi vältimatu. Ilma tehnoloogiata poleks võimalik luua finantstooteid ja teenuseid, mida tänapäeva lõpptarbija vajab. Seega peavad kõik pangad saama finantstehnoloogiaettevõteteks, nii oma vaimult, sisult, toimimiselt, väärtustelt, kui ka tegevusefektiivsuselt.

Aga kuidas täpselt pank tooteid arendab?

Tehnoloogiaettevõtetel on tavapärastest ettevõtetest erinev ülesehitus, kus on rohkem fookust koostööl, ühistel eesmärkidel, asjade (kiiresti) ärategemisel ja pideval tagasisidestamisest ja tagasisidest õppimisel. LHVs tegeleb tootearendusega mitu äriüksust, tootetiimidesse kuuluvad inimesed erinevatest üksustest ning need tiimid on selgelt fokusseeritud kindla valdkonna toodete ja teenuste arendamiseks.

Tootetiimi kuulub tootejuht, kes vastutab toote üldise käekäigu eest, IT tiim, kes loob tehnilised lahendused ja veel mõned tootearendusega tihedalt seotud inimesed. Meie eesmärk on arendada selliseid tooteid, mida meie klientidel päriselt ka vaja on ja mida nad tahavad kasutada. Me väärtustame lihtsaid ja efektiivseid lahendusi, millesse me ise usume ja mida seega julgeme ka soovitada. 

LHV on veel nii noor, et meie pole selles vanas ja “lihtsas” maailmas kunagi saanud (ega tahtnudki) opereerida. Oleme uutmoodi tegemisega harjunud, me pole pidanud seda „selgeks õppima“.

LHV defineerib ennast tehnoloogiaettevõttena, kuna oleme algusest peale see ka olnud. Põhjus selleks on ju loogiline – kui pole tehnoloogiat, siis pole ka toodet, kui pole head toodet, mida pakkuda, pole ka panka.

LHV-l on olnud võimalus teha asju puhtalt lehelt – meil pole vana taaka nii tehnoloogia kui ka toodete osas. Oleme uue toote arendamisel saanud alati jälgida turgu ning proovida mõista, mida klient päriselt vajab. Samuti valida selleks kaasaegsed tehnoloogiad ja kasutada ära kõik nende võimalused. Tihti väljendub see mõne traditsioonilise toote teisiti tegemises (Kombokaart, NFC kaart) või toodetes, mida pole kunagi enne tehtudki (Mikroinvesteerimine, Palgamakse, Ettevõtluskonto jne).

Kuidas teha teistmoodi panka maailmas, kus kõik teevad ühte moodi?

Teistest pankadest erineme mitmel põhjusel. Esiteks, puudub LHV-l laiaulatuslik kontorite võrgustik. See tähendab, et me keskendume teadlikult oma elektroonilistele kanalitele – interneti- ja mobiilipangale ning digitaalpangandusele üldiselt.

Me tahame, et klient saaks võimalikult palju vajaminevaid toiminguid teha läbi meie digikanalite ja et kõiki tooteid ja teenuseid oleks läbi meie platvormide võimalikult lihtne ja mugav kasutada. Seda kõike selleks, et võimaldada kliendile täielik tegutsemisvabadus aja ja koha osas, kus ta oma toiminguid teeb. Kuid selleks, et pakkuda lõppkliendile häid lahendusi, on vaja kõigepealt ise omada kaasaegseid tehnoloogiaid ja oskust neid enda kasuks tööle panna.

LHV teeb koostööd paljude fintech-idega nii Eestis kui üle maailma. Finantstehnoloogia ettevõtted arendavad uudseid teenuseid, mille eesmärgiks olenemata tegutsemiskohast on tehnoloogiliste uuenduste kaudu finantsteenuste kiiruse, mugavuse ja kättesaadavuse suurendamine.

LHV jaoks on panganduse- ja finantstehnoloogia areng oluline, sest uued teenusepakkujad viivad kliendi jaoks teenuse uuele kvaliteeditasemele, muutes selle kättesaadavamaks ja soodsamaks. Siiski vajavad nad partnerit, kes oskaks nendega kaasa mõelda ja kes pakuks neile toetavat infrastruktuuri, mille nö “peale” nad oma tooteid ehitavad. See tähendab, et tegelikult ei saa ükski fintech ilma traditsioonilise panga infrastruktuuri ja teenusteta otse või kaudsemalt ka oma teenust pakkuda. See on LHV võimalus olla ühenduslüliks traditsioonilise ja kaasaegse finantstehnoloogia maailma vahel ja panustada läbi selle konkurentsi kasvu ning aidata avardada võimalusi. Fintech-id toimetavad väga kiiresti – otsustakse kiiresti, st ka soovid muutuvad kiiresti, arendadatakse väga kiiresti. See paneb ka ootused nende partneritele kiiruse ja paindlikkuse osas. Tänu kaasaegsele tehnoloogiale ja heale tootearenduspraktikale oskab LHV fintech-idega kaasa mõelda, neid toetada, pakkuda neile sobivaid teenuseid ja kiiresti kohanduda vastavalt vajadusele.

Toote- ja tarkvaraarenduse keerulised valikud

LHV on valinud teadlikult tee, kus toote- ja tarkavara arendus tehakse suuresti majas sees, vastandiks partneritelt tellimisele, olgu need siis kohalikud või liiatigi tarkvaraarendus tööstusmaad, nagu näiteks India. Meie tootetiimid tegelevad igapäevaselt kindla valdkonnaga, olgu see siis maksed, investeerimine, finantseerimine vms. See annab meile motiveeritud inimesed ja valdkonna teadmise, sest kõik on valdkonna arengutega kursis, saavad kaasa mõelda ja kaasa rääkida. See tagab meile omakorda tulemuslikkuse läbi väga kiire ja vahetu suhtluse, koostöö ning ühise hingamise, eesmärkide ja mõttelaadi.

Me ei kasuta valmistarkvara, mis paneb meie võimalused kindlatesse raamidesse ja mille tehnoloogia on üldjuhul vana, paindumatu ning raskesti muudetav.

Meie tarkvara süsteemid on enamasti ise arendatud, rätsepa stiilis, algusest peale. Ise ehitades on võimalik valida kaasaegseid tehnoloogiaid, planeerida arhitektuuri ja disaini, arendusprotsesse ning teha see kõik enda jaoks mugavaks, kiireks ja tulemuslikuks.

Majas sees olev tiim, teadmine ja arendus annab meile väga suure paindlikkuse teha täpselt seda, mida parasjagu vaja on ning kuidas vaja on. Me oleme võimelised väga kiirelt reageerima turul toimuvale, vajadusel vastu tulema kliendi või partneri soovidele ja nendega kaasa mõtlema. 

Millist panka siis teha?

LHV on Ühendkuningriigi filiaali rajamise kaudu muutunud finantsteenuseid eksportivaks ettevõtteks, st oleme kodumaine, aga tegutseme rahvusvaheliselt. Oluline tähtsus sellel, kus me täna oleme ja mida teeme, on olnud tehnoloogiaettevõte olemisel ja valikutel kuidas, kellega ja millega panka teha. Äri ja tehnoloogia on lahtutamatud osad, mis peavad arenema koos. 

Pangandus on midagi, millega me kõik otseselt või kaudsemalt kokku puutume. Pangandus on tänapäeva maailma elutähtis teenus. Aga igal inimesel on valik sellest teada rohkem või vähem, kuulda seda, mis on pigem meedias, või uurida ise rohkem. Keskenduda põnevale, või keskenduda olulisele. Fokusseerida tähelepanu välisele imagole või sisemisele protsessile. Valikuvabadusest sõltumata on pangandus, nii tähtsa sektorina nagu ta on, omandanud mingisuguse maine, mis paljusidki inimesi demotiveerib sügavuti minema ja vaatama kulisside taha.

LHV on pank, aga ta on ka tehnoloogiaettvõte. Ning tänu sellele võimeline kaasas käima turusituatsioonide ja klientide ootuste muutumisega. Senised valikud aitavad meil kinnistada ja toimetada meie põhiväärtuste järgi – lihtsalt, toetavalt ja tulemuslikult. Millist panka siis teha tasub kui traditsiooniliselt enam ei piisa? Seda ei ütle meile keegi ette peale kliendi enda. Teeme panka, mida inimesed kõige enam vajavad. Ja tehnoloogilise progressita vanakoolipanka ei vaja meist ammu enam keegi – ja kui vajab, siis ta pole parematest lihtsalt veel kuulnud.

Artikli kirjutas Rainer Tikk, LHV IT arendusjuht